Zarząd

Prezes Zarządu:
Dariusz Duplicki

 

Wiceprezes Zarządu
Marek Wtulich

 

Wiceprezes Zarządu
Andrzej Banasiak

 

Skarbnik Zarządu
Dorota Jacak

 

Sekretarz Zarządu
Paweł Adamczyk

Komisja Rewizyjna SPE Oddział w Warszawie

Przewodniczący
Maciej Bartosiewicz

 

Zastępca Przewodniczącego
Waldemar Matysiak

 

Członek
Grzegorz Jacak

Sąd Koleżeński SPE Oddział w Warszawie

Przewodniczący
Dariusz Żywicki

 

Zastępca Przewodniczącego
Cezary Sochala

 

Sekretarz
Włodzimierz Pietrzykowski

 

Członek
Ewa Anuszewska