Zarząd

Prezes Zarządu:
Dariusz Duplicki

 

Wiceprezes Zarządu
Marek Wtulich

 

Wiceprezes Zarządu
Andrzej Banasiak

 

Skarbnik Zarządu
Dorota Jacak

 

Sekretarz Zarządu
Paweł Adamczyk

Komisja Rewizyjna SPE Oddział w Warszawie

Przewodniczący
Maciej Bartosiewicz

 

Zastępca Przewodniczącego
Stanisław Sochala

 

Członek
Waldemar Matysiak

Sąd Koleżeński SPE Oddział w Warszawie

Przewodniczący
Dorota Bliżycka

 

Zastępca Przewodniczącego
Artur Jankowski

 

Sekretarz
Ewa Anuszewska

 

Członek
Paweł Mady