Bibliografia

Książki ułożone jedna na drugiej

Stowarzyszenie Polskich Energetyków oprócz działalności naukowej i usługowej angażuje się także w działalność wydawniczą.

 

Z myślą o studentach, inżynierach oraz pracownikach naukowych umożliwiamy dostęp do książek, zeszytów naukowych i materiałów konferencyjnych, które pomagają w uzupełnianiu wiedzy inżynierskiej oraz w szerzeniu poprawnej myśli technicznej.
Wiadomości zawarte w proponowanych wydawnictwach są szczególnie przydatne dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wszystkich typów, a także stanowią pomoc w przygotowaniu do egzaminów kwalifikacyjnych.

 

Wyżej wymienione publikacje wydawane przez Dom Wydawniczy Medium w Puławach, są w ciągłej sprzedaży. Można je nabyć w wybranych księgarniach technicznych jak również w siedzibie SPE.

Książki

EGZAMIN KWALIFIKACYJNY,
grupa 1,
SIECI, URZĄDZENIA, I INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

 

Cena książki: 49zł / egz..

Okładka książki egzaminu kwalifikacyjnego - grupa 1 Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne

Zeszyty naukowe

Egzamin kwalifikacyjny - grupa I

” Egzamin kwalifikacyjny ” – grupa I sieci, urządzenia i instalacje elektryczne-cena 38 zł,
” Przepisy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych “-cena 60 zł.

Okładka książki Stowarzyszenia polskich energetyków - Przepisy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych

Egzamin kwalifikacyjny - grupa II

Materiały szkoleniowe:

  • ” Obsługa i konserwacja urządzeń klimatyzacji i wentylacji “- cenna 15 zł,
  • ” Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW “- cena 15 zł,
  • ” Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi “- cena 25 zł,
  • ” Obsługa kotłów centralnego ogrzewania “- cena 15 zł,
  • ” Przepisy eksploatacji urządzeń cieplnych” – cena 50 zł,
  • ” Przepisy eksploatacji urządzeń gazowych “- cena 50 zł.
Okładka książki Stowarzyszenia polskich energetyków - Przepisy eksploatacji urządzeń cieplnych

Egzamin kwalifikacyjny - grupa III

Materiały szkoleniowe:

  • ” Eksploatacja urządzeń i instalacji na gaz płynny “- cena 15 zł,
  • ” Materiały pomocnicze do szkolenia w zakresie wyposażenia technicznego i kwalifikacji przedsiębiorcy prowadzącego działalność, w której wykorzystywane są substancje kontrolowane – czynniki chłodnicze “- cena 25 zł.
Okładka książki Stowarzyszenia polskich energetyków - Przepisy eksploatacji urządzeń gazowych