Przejdź do treści

Ekspertyzy

Stowarzyszenie Polskich Energetyków poleca usługi w zakresie:

  • doradztwa, rzeczoznawstwa i informacji naukowo-technicznej,
  • organizowania sympozjów i spotkań specjalistycznych ,
  • opracowywania systemów energetycznych i koncepcji doboru urządzeń racjonalizujących gospodarkę energetyczną zakładów,
  • ekspertyz w zakresie gospodarki energetycznej,
  • opracowywania analiz techniczno-ekonomicznych ,
  • opracowywania koncepcji programowych,
  • wykonywania pomiarów i opracowywania bilansów energetycznych,
  • opracowywania programów pracy i instrukcji obsługi,
  • inne.