Przejdź do treści

Konferencje

Wizyta Elektrowni Bełchatów i Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów.

W dniu 14.10.2017r. mieliśmy przyjemność zwiedzić Elektrownię Bełchatów i Kopalnię Węgla Brunatnego Bełchatów.

Elektrownia Bełchatów

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Elektrownia Bełchatów:
największa na świecie elektrownia węglowa wytwarzająca energię elektryczną z węgla brunatnego oraz największy w Polsce emitent dwutlenku węgla. Położona jest na terenie gminy Kleszczów w powiecie bełchatowskim w województwie łódzkim w miejscowości Rogowiec. W latach 2003 – 2007 Elektrownia Bełchatów wchodziła w skład holdingu BOT SA. Obecnie jest oddziałem spółki PGE GiEK SA będącej częścią PGE Polskiej Grupy Energetycznej SA.

W Elektrowni Bełchatów eksploatowanych jest 13 bloków energetycznych zlokalizowanych w dwóch budynkach kotłowni i hali maszynowni:
– 12 bloków energetycznych o mocy 370-390 MW każdy, oddanych do użytku w latach 1981-1988, w których podstawowymi urządzeniami są: kotły parowe BB-1150, turbiny 18K370 i generatory GTHW360 oraz 1 blok energetyczny o mocy 858 MW, oddany do użytku w październiku 2011, w którym podstawowymi urządzeniami są: kocioł typu BB-2400, turbina parowa typu STF-100 i generator 50WT25E-138. Łączna moc maksymalna elektrowni wynosi 5472 MW.
– Moc z bloków 1-12 jest wyprowadzona do Stacji Elektroenergetycznej 400/220 kV “Rogowiec” .
Natomiast z bloku nr 14 – 858 MW wyprowadzona jest z elektrowni do krajowego systemu elektroenergetycznego poprzez dwa równolegle pracujące transformatory blokowe każdy o mocy 700 MVA i napięciu 27/400 kV, stację przyblokową 400 kV oraz jednotorową linię blokową 400 kV do Stacji Elektroenergetycznej 400/110 kV “Trębaczew” .
– Roczna produkcja energii wynosi przeciętnie 27-28 TWh, co stanowi ponad 20% produkcji krajowej.
Węgiel pozyskiwany jest z pobliskiej Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów do elektrowni transportowany jest za pomocą przenośników taśmowych.

Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział KWB Bełchatów. Od 1 stycznia 1999 roku Kopalnia Węgla Brunatnego „Bełchatów” rozpoczęła proces komercjalizacji, stając się spółką akcyjną. W latach 2003–2007 wchodziła w skład holdingu BOT SA. Obecnie jest samodzielnym oddziałem spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA będącej częścią Polskiej Grupy Energetycznej. KWB Bełchatów mieści się na terenie gminy Kleszczów w powiecie bełchatowskim w województwie łódzkim. Kopalnię można obserwować z trzech punktów widokowych: na Górze Kamieńskiej oraz w Kleszczowie i Żłobnicy. Głównym odbiorcą jest Elektrownia Bełchatów. Kopalnia pracuje na dwóch polach wydobywczych – Bełchatów i Szczerców. Wydobycie węgla na pierwszym skończy się w 2020 roku, a na drugie w 2040.

Historia
Odkrycie węgla brunatnego w regionie bełchatowskim nastąpiło w grudniu 1960 roku. 17 stycznia 1975 roku zostało utworzone Przedsiębiorstwo Państwowe Kopalnia Węgla Brunatnego „Bełchatów” w budowie. 6 czerwca 1977 roku nastąpiło rozpoczęcie pracy I układu KTZ (koparka – taśmociąg – zwałowarka) na odkrywce Bełchatów, zaś wydobycie pierwszych ton węgla brunatnego miało miejsce 19 listopada 1980 roku. Projektowaną zdolność wydobywczą 38,5 mln ton węgla brunatnego rocznie, kopalnia osiągnęła w 1988 roku. 12 września 1999 roku miało miejsce wydobycie 500-milionowej tony węgla z Pola „Bełchatów” i osiągnięcie półmetka eksploatacji.
Od 21 października 2002 rozpoczęto rozruch pracy I układu KTZ w odkrywce w Szczercowie (w prostej linii 17,3 km na płn-zach od elektrowni), zaś 17 sierpnia 2009 roku miało wydobycie pierwszego węgla z Pola „Szczerców”. Zasoby przemysłowe pola szacowane są na 720 mln ton. W dniu 14 grudnia 2013 roku koparka K-41 w Polu Szczerców wydobyła miliardową tonę węgla z KWB Bełchatów.

Zasoby
Zasoby całego złoża bełchatowskiego (2 mld ton), zgodnie z planem ich zagospodarowania, zostaną wykorzystane do około 2038 roku.
W ramach odkrytego złoża węgla brunatnego wydzielono 3 obszary jego zalegania:
Pole „Kamieńsk”,
Pole „Bełchatów”,
Pole „Szczerców”.

Do eksploatacji zakwalifikowano węgiel zalegający w polach „Bełchatów” i „Szczerców”. W wyniku zdejmowania nadkładu z Pola „Bełchatów” powstała Góra Kamieńska. Rozważana jest także eksploatacja pola „Złoczew”, zlokalizowanego na granicy powiatów wieluńskiego i sieradzkiego oddalonego od elektrowni o prawie 60 km, którego zasoby szacowane są na 530 mln ton.