ZARZĄD
Dariusz Duplicki – Prezes Zarządu
Marek Wtulich  – V-ce Prezes Zarządu
Andrzej Banasiak- V-ce Prezes Zarządu
Dorota Jacak – Skarbnik Zarządu
Paweł Adamczyk   – Sekretarz Zarządu

Komisja Rewizyjna SPE Oddział w Warszawie
Maciej Bartosiewicz  – Przewodniczący
Stanisław Sochala- Z-ca Przewodniczącego
Waldemar Matysiak – Członek

Sąd Koleżeński SPE Oddział w Warszawie
Dorota Bliżycka  – Przewodniczący
Artur Jankowski  – Z-ca Przewodniczącego
Ewa Anuszewska – Sekretarz

Paweł Mady – Członek