WNIOSKI:

G r u p a 1. Urządzenia instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

1)urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego
2)urządzenia instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV
3)urządzenia instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV
4) zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW
5) urządzenia elektrotermiczne
6) urządzenia do elektrolizy.
7) sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
8) elektryczna sieć trakcyjna
9) elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
10) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji,     sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9 

DRUKI: 

Wniosek wraz z podaniem Eksploatacja Grupa 1, 

Wniosek wraz z podaniem Dozór Grupa 1,

Klauzula RODO SPE – Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Druki wniosków należy drukować dwustronnie na jednej kartce.

G r u p a 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.:

1) kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe o mocy powyżej 50 kW , wraz z urządzeniami pomocniczymi
2) sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW
3) turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW , wraz z urządzeniami pomocniczymi
4) przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy powyżej 50 kW
5) urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW.
6) pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW
7) sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych
8) urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg
9) piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW
10) aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1- 9

DRUKI: 

Wniosek wraz z podaniem Eksploatacja Grupa 2, 

Wniosek wraz z podaniem Dozór Grupa 2  

Klauzula RODO SPE – Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Druki wniosków należy drukować dwustronnie na jednej kartce.

G r u p a 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:

1) urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu
2) urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego,oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie.
3) urządzenia do magazynowania paliw gazowych
4) sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi, punkty redukcyjne stacje gazowe.
5) sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu).
6) urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
7) urządzenia i instalacje o ciśnieniu powyżej 5 kPa.
8) przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW
9) turbiny gazowe
10) aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

DRUKI: 

Wniosek wraz z podaniem Eksploatacja Grupa 3, 

Wniosek wraz z podaniem Dozór Grupa 3

Klauzula RODO SPE – Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Druki wniosków należy drukować dwustronnie na jednej kartce.

 Koszt egzaminu kwalifikacyjnego w 2021 roku wynosi 280 złotych.