ZESZYTY NAUKOWE

Okladka1

 

” Egzamin kwalifikacyjny ” – grupa I sieci, urządzenia i instalacje elektryczne-cena 38 zł
” Przepisy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych “-cena 60 zł

 

 

 

 

 

 

 

Okladka2

 

Egzamin kwalifikacyjny grupa II

Materiały szkoleniowe
. ” Obsługa i konserwacja urządzeń klimatyzacji i wentylacji “- cenna 15 zł
. ” Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW “- cena 15 zł
. ” Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi “- cena 25 zł

. ” Obsługa kotłów centralnego ogrzewania “- cena 15 zł
. ” Przepisy eksploatacji urządzeń cieplnych” – cena 50 zł

. ” Przepisy eksploatacji urządzeń gazowych “- cena 50 zł

 

 

Okladka3

 

Egzamin kwalifikacyjny grupa III

Materiały szkoleniowe
. ” Eksploatacja urządzeń i instalacji na gaz płynny “- cena 15 zł
. ” Materiały pomocnicze do szkolenia w zakresie wyposażenia technicznego i kwalifikacji przedsiębiorcy prowadzącego działalność, w której
wykorzystywane są substancje kontrolowane – czynniki chłodnicze “- cena 25 zł

 

 

 

Oferty można przesyłać na adres Oddziału lub faksem, materiały także do nabycia w siedzibie Oddziału.

—————————————

Naszą drukarnią jest: Drukarnia JANTAR
24-100 Puławy, ul. Sieroszewskiego 7
tel. (81) 886 33 17, 888 36 29