EKSPERTYZY

Stowarzyszenie Polskich Energetyków poleca usługi w zakresie :

– doradztwa, rzeczoznawstwa i informacji naukowo-technicznej,
– organizowania sympozjów i spotkań specjalistycznych ,
– opracowywania systemów energetycznych i koncepcji doboru urządzeń racjonalizujących gospodarkę energetyczną zakładów,
– ekspertyz w zakresie gospodarki energetycznej,
– opracowywania analiz techniczno-ekonomicznych ,
– opracowywania koncepcji programowych,
– wykonywania pomiarów i opracowywania bilansów energetycznych,
– opracowywania programów pracy i instrukcji obsługi,
inne.