Szkolenia i Egzaminy

NAJBLIŻSZE TERMINY SZKOLEŃ I EGZAMINÓW TO:

   21.02.2018

   8.03.2018  i  21.03.2018

Przy szkoleniach i egzaminach grupowych istnieje możliwość ustalenia indywidualnych terminów .

Szkolenia – konsultacje dla GR I rozpoczynają się w tych terminach od godziny  9.00  

Szkolenia- konsultacje dla GR II i III rozpoczynają się w tych terminach od godz. 11.00

Na same egzamin zapraszamy od godziny 10.00 do 13.30

KOSZT EGZAMINU  kwalifikacyjnego wynosi 210 zł od wniosku. (CENA URZĘDOWA)

KOSZT SZKOLENIA wraz z materiałami dla JEDNEJ  Z GRUP / G1 (E+D), G2 (E+D), G3 (E+D)/  wynosi 130 zł 

KOSZT SZKOLENIA wraz z materiałami dla DWÓCH lub TRZECH Grup/ G1 (E+D), G2 (E+D), G3 (E+D)/ wynosi po 100 zł OD GRUPY

UWAGA : Przy szkoleniu  grupowym /min 10 osób/możliwe są negocjacje cenowe za szkolenie , jak również możliwa jest sesja wyjazdowa t.j. szkolenie + egzamin w terminie i miejscu ustalonym ze Zleceniodawcą

 

Warsztaty Techniczne

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY TECHNICZNE ” POMIARY ELEKTRYCZNE do 1 kV” 

Najbliższy termin warsztatów: 19.03.2018 

Zgłoszenia przyjmowane są mailem na adres: speow@onet.pl, bądź telefonicznie 22-228-21-30

Liczba miejsc ograniczona

Więcej informacji w zakładce Działalność/Warsztaty

 

Ogłoszenie

ZARZĄD STOWARZYSZENIA POLSKICH ENERGETYKÓW ODDZIAŁ W WARSZAWIE INFORMUJE O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW

w dniu 24 marca 2018r. o godz. 10.00 w Hotelu ROKO

przy ul. Mikołajskiej 2 w Warszawie wejście od ul. Popularnej.

w sprawie wyborów do:

Zarządu Oddziału,

Komisji Rewizyjnej,

Sądu Koleżeńskiego.

Obecność Członków Oddziału obowiązkowa. 

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków

Regulamin Walnego Zebrania Członków