Zarząd Stowarzyszenia prosi o uregulowanie za poprzedni rok zaległych składek  oraz  wpłacanie składek za 2021 r