ZARZĄD
Dariusz Duplicki - Prezes Zarządu
Antoni Burak  - V-ce Prezes Zarządu
Andrzej Banasiak- V-ce Prezes Zarządu
Dorota Jacak - Skarbnik Zarządu
Paweł Adamczyk   – Sekretarz Zarządu

Komisja rewizyjna Oddziału SPE w Warszawie
Maciej Bartosiewicz – Przewodniczący
Marek Wtulich – Z-ca Przewodniczącego
Andrzej Minoga – Członek
Sąd Koleżeński Oddziału SPE w Warszawie
Waldemar Matysiak  - Przewodniczący
Artur Jankowski  - Z-ca Przewodniczącego
Dorota Bliżycka – Sekretarz
 Paweł Mady – Członek