EKSPERTYZY

Stowarzyszenie Polskich Energetyków poleca usługi w zakresie :

- doradztwa, rzeczoznawstwa i informacji naukowo-technicznej,
- organizowania sympozjów i spotkań specjalistycznych ,
- opracowywania systemów energetycznych i koncepcji doboru urządzeń racjonalizujących gospodarkę energetyczną zakładów,
- ekspertyz w zakresie gospodarki energetycznej,
- opracowywania analiz techniczno-ekonomicznych ,
- opracowywania koncepcji programowych,
- wykonywania pomiarów i opracowywania bilansów energetycznych,
- opracowywania programów pracy i instrukcji obsługi,
inne.