Prosimy członków Stowarzyszenia o wpłacanie należnych składek członkowskich za rok 2018