ZARZĄD STOWARZYSZENIA POLSKICH ENERGETYKÓW ODDZIAŁ W WARSZAWIE INFORMUJE O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW

w dniu 24 marca 2018r. o godz. 10.00 w Hotelu ROKO

przy ul. Mikołajskiej 2 w Warszawie wejście od ul. Popularnej.

w sprawie wyborów do:

Zarządu Oddziału,

Komisji Rewizyjnej,

Sądu Koleżeńskiego.

Obecność Członków Oddziału obowiązkowa. 

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków

Regulamin Walnego Zebrania Członków