NAJBLIŻSZE TERMINY SZKOLEŃ I EGZAMINÓW TO:

07.08.2019 , 21.08.2019 oraz 28.08.2019

04.09.2019  ,  18.09.2019  oraz    21.08.2019

Przy szkoleniach i egzaminach grupowych istnieje możliwość ustalenia indywidualnych terminów .

Szkolenia – konsultacje dla GR I rozpoczynają się  od godziny  9.00
Szkolenia- konsultacje dla GR II i III rozpoczynają się  od godz. 11.00
Na same egzamin zapraszamy od godziny 10.00 do 13.30

KOSZT EGZAMINU  kwalifikacyjnego do 01.01.2019 wynosi 225 zł  od wniosku. (CENA URZĘDOWA)

KOSZT SZKOLENIA dla JEDNEJ GRUPY wraz z materiałami / G1 (E+D), G2 (E+D),lub  G3 (E+D)cena do uzgodnienia w dniu szkolenia

KOSZT SZKOLENIA  dla DWÓCH lub TRZECH GRUP wraz z materiałami/ G1 (E+D), G2 (E+D), G3 (E+D)cena do uzgodnienia w dniu szkolenia

Przy szkoleniu  grupowym /min 10 osób/możliwe są negocjacje cenowe za szkolenie , jak również możliwa jest sesja wyjazdowa t.j. szkolenie + egzamin w terminie i miejscu ustalonym ze Zleceniodawcą

UWAGA : ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PRZEPROWADZENIE EGZAMINÓW W JĘZYKU ANGIELSKIM I ROSYJSKIM  PO WCZEŚNIEJSZYM USTALENIU TERMINU