NAJBLIŻSZE TERMINY SZKOLEŃ I EGZAMINÓW TO:

19.06.2018

11.07.2018   oraz    25.07.2018

08.08.2018  oraz   29.08.2018

Przy szkoleniach i egzaminach grupowych istnieje możliwość ustalenia indywidualnych terminów .

Szkolenia – konsultacje dla GR I rozpoczynają się  od godziny  9.00  

Szkolenia- konsultacje dla GR II i III rozpoczynają się  od godz. 11.00

Na same egzamin zapraszamy od godziny 10.00 do 13.30

KOSZT EGZAMINU  kwalifikacyjnego wynosi 210 zł od wniosku. (CENA URZĘDOWA)

KOSZT SZKOLENIA wraz z materiałami dla JEDNEJ GRUPY / G1 (E+D), G2 (E+D), G3 (E+D)/  wynosi 130 zł OD GRUPY

KOSZT SZKOLENIA wraz z materiałami dla DWÓCH lub TRZECH GRUP/ G1 (E+D), G2 (E+D), G3 (E+D)wynosi po 100 zł OD GRUPY

UWAGA : Przy szkoleniu  grupowym /min 10 osób/możliwe są negocjacje cenowe za szkolenie , jak również możliwa jest sesja wyjazdowa t.j. szkolenie + egzamin w terminie i miejscu ustalonym ze Zleceniodawcą