NAJBLIŻSZE TERMINY SZKOLEŃ I EGZAMINÓW TO:

   8.03.2018    i    21.03.2018

   11.04.2018   i   25.04.2018

   09.05.2018   i   23.05.2018

Przy szkoleniach i egzaminach grupowych istnieje możliwość ustalenia indywidualnych terminów .

Szkolenia – konsultacje dla GR I rozpoczynają się w tych terminach od godziny  9.00  

Szkolenia- konsultacje dla GR II i III rozpoczynają się w tych terminach od godz. 11.00

Na same egzamin zapraszamy od godziny 10.00 do 13.30

KOSZT EGZAMINU  kwalifikacyjnego wynosi 210 zł od wniosku. (CENA URZĘDOWA)

KOSZT SZKOLENIA wraz z materiałami dla JEDNEJ  Z GRUP / G1 (E+D), G2 (E+D), G3 (E+D)/  wynosi 130 zł 

KOSZT SZKOLENIA wraz z materiałami dla DWÓCH lub TRZECH Grup/ G1 (E+D), G2 (E+D), G3 (E+D)/ wynosi po 100 zł OD GRUPY

UWAGA : Przy szkoleniu  grupowym /min 10 osób/możliwe są negocjacje cenowe za szkolenie , jak również możliwa jest sesja wyjazdowa t.j. szkolenie + egzamin w terminie i miejscu ustalonym ze Zleceniodawcą